Ut från det gröna

Vad händer när ett musik och rep-nummer placeras utomhus istället för inomhus? Kan det bli en berikande upplevelse istället för en begränsning pga oförutsägbara fysiska förhållanden och förändrad ljudkvalité. En liten publik istället för en stor. Hur kan en enkel produktion ge ett lika starkt avtryck hos betraktaren, som en komplex storslagen produktion. Kan jag undersöka en plats som ett musikinstrument och genom samarbete med en cirkusartist ge konsertupplevelsen en tredimensionalitet som tar in hela platsen/rummet. Ett rum som är utomhus, vad är det? Vad innebär det?

Test utomhus live-stream april 2020
Test inomhus live-stream april 2020
Karoline Aamås i Draumefangaren 2019 – Frikar (foto: Antero Hein)
Karoline Aamås i Draumefangaren 2019 – Frikar (filmat av publik)
Karoline experimenterar med riggning och cirkusteknik i en tall. (foto: Einar Kling Odencrants)